Jag delar min e-post adress med andra, kan vi alla delta i undersökningar med den här e-post adressen?

Dessvärre inte. Alla som ansöker om att bli medlemmar i All Global Circle måste ha en egen e-post adress så att vi kan försäkra oss om att vi enbart bjuder in personer som är relevanta för undersökningen. Du kan skapa en gratis e-post adress på flera sätt. Till exempel via www.hotmail.com, www.yahoo.com eller www.gmail.com.