Hur kan jag försäkra mig om att mina personuppgifter är säkra?

All Global är fast förpliktigade att skydda våra panelmedlemmars integritet.

När du går med i All Global Circle uppger du vissa kontakt, person samt yrkesuppgifter för att underlätta vår relation. Vi använder den här informationen för att bjuda in dig till undersökningar samt för att betala ut ersättning för din tid.

Vår sekretesspolicy är en integrerad del av vår verksamhet och en viktig del av det skydd vi ger våra panelmedlemmar. Du kan läsa den fullständiga sekretesspolicyn, samt våra villkor på vår medlemsportal: https://www.allglobalcircle.com.