Vilka är våra kunder?

Vi erbjuder högkvalitativa sjukvårdsundersökningar åt globala forskningsföretag och myndigheter i Europa, Nord och Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet. Våra kunder är allt från stora välkända företag till mindre nischade forskningsorgan. Vi upprätthåller våra kunders konfidentialitet för att säkerställa att undersökningsresultat förblir opartiskt.