Varför bedrivs undersökningar?

Läkemedelsföretagen är beroende av återkoppling och feedback från sjukvårdspersonal och läkare för att driva fram beslut vad gäller forskning och produktutveckling. Sjukvårdsundersökningar bildar en dialog mellan intressenter som dig själv och läkemedelsindustrin och ser till att kliniska resultat, förskrivningsvanor, behandlingsresultat, otillfredsställda behov och ledande experters synpunkter tas i beaktning under utvecklingsprocessen.