Vilka vi är

All Global Circle är ett internationellt företag som specialiserar sig på att engagera vårdpersonal och läkare i marknadsundersökningar som är riktade till och informerar sjukvårdsindustrin.

Vi fokuserar på att ge våra panelmedlemmar en säker och givande upplevelse samtidigt som vi erbjuder våra kunder insamling av sjukvårdsdata genom flera olika metoder.

Vårt mål är att förse våra kunder med en rådgivande tjänst, att jobba med dem för att förstå samt uppnå deras forskningsmål. Med hjälp av vår lokala kunskap samt branschexpertis försäkrar vi att våra kunders internationella studier ger högkvalitativa och pålitliga resultat.

Majoriteten av vår forskning sker via internet. Tekniken som finns tillgänglig fortsätter att diktera hur marknadsundersökningsindustrin utvecklas. Internet har gjort det möjligt för forskare att tillhandahålla information till respondenter via ett brett utbud av format och på nya innovativa sätt som aldrig tidigare har varit möjligt. Vi hoppas att vårdpersonal och läkare, genom att gå med i vår panel, kommer att få möjligheten att delta i studier som är både relevanta och givande och som i slutändan kommer att bidra med att forma framtiden för medicinsk forskning.

All Global Cirle samfundet finns för att ge ett tydligt, enkelt och effektivt kommunikationsmedel mellan läkemedels och forskningsindustrin och yrkesverksamma läkare och vårdpersonal som dagligen använder slutprodukter och nya innovationer.