Używam mojego adresu e-mail wspólnie z innymi osobami. Czy wszyscy możemy brać udział w ankietach przy użyciu tego adresu?

Niestety, nie. Każdy, kto ubiega się o przyznanie członkostwa w All Global Circle musi mieć oddzielny adres e-mail, abyśmy mogli mieć pewność, że zapraszamy do udziału w poszczególnych ankietach wyłącznie właściwe osoby. Istnieje kilka sposobów na uzyskanie bezpłatnego adresu e-mail, np. w serwisach Hotmail, Yahoo i Gmail.