W jakim celu przeprowadzane są ankiety?

Firmy Farmaceutyczne polegają na opinii pracowników ochrony zdrowia w procesie podejmowania decyzji w zakresie badan i rozwoju produktu. Badania dotyczące ochrony zdrowia nawiązują dialog pomiędzy stronami zainteresowanymi, takimi jak Ty i przemysłem farmaceutycznym. Dzięki nim wyniki kliniczne, nawyki w wypisywaniu recept, wyniki badan pacjenta, ciągle potrzeby i przewidywania rynku są brane pod uwagę w procesie rozwoju rynku.