Hva er All Global Online Circle?

Hensikten med All Global Circle er å lage en enkel og effektiv kanal i form av kommunikasjon mellom All Global og deg selv. Dette gir oss muligheten til å informere deg om markedsundersøkelser vi utfører som du kan ha interesse for, samt invitere og organisere deltakere i de riktige undersøkelsene. Vi håper at du finner opplevelsen av å være medlem av vårt panel som veldig givende, og vi ser frem til din deltagelse.