Hvordan kan jeg forsikre meg om at min personlige informasjon forblir sikker?

All Global er forpliktet til og holde panellister fullstendig privat.

Når du blir med i All Global Circle, oppgir du viss kontakt, personlig og profesjonell informasjon slik at vi kan lette forholdet mellom deg og oss. Vi bruker denne informasjonen til og invitere deg til å delta i relevante undersøkelser samt belønne deg for tiden din.

Våre personvernsvilkår er en integrert del av vår drift og er et viktig særtrekk av beskyttelsen vi tilbyr våre panel medlemmer. Det fulle regelverket for personvernsvilkår hos All Global Circle samt våre vilkår og betingelser kan du finne på vår medlems portal på All Global Circle