Hvorfor blir markedsundersøkelser utført?

farmasøytiske selskaper legger stor vekt på tilbakemeldinger fra helsepersonell for avgjørelser angående markedsundersøkelser og produktutvikling. Undersøkelse av helsevesenet former en dialog mellom interessenter som deg selv og den farmasøytiske industrien for å forsikre seg om at klinikk resultater, forskrivningsvaner, pasientresultater, umøtte behov og kreativt lederskap er tatt i betraktning under utviklings prosessen.