Σταμάτησα στη μέση της συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής ή ο υπολογιστής μου κατά λάθος αποσυνδέθηκε. Τι συνέβη στις απαντήσεις μου;

Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής μονομιάς για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 48 εργάσιμες ώρες για να ολοκληρώσετε την εγγραφή. Είναι καλύτερα να περιμένετε μέχρι να έχετε αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία μονομιάς καθώς το σύστημα δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε.