Μοιράζομαι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου με άλλα άτομα, μπορούμε όλοι να πάρουμε μέρος στις έρευνες χρησιμοποιώντας αυτή τη διεύθυνση;

Δυστυχώς οχι. Ο καθένας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει μέλος της All Global Circle πρέπει να έχει μια ξεχωριστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι προσκαλούμε μόνο σχετικά άτομα να συμμετέχουν στις ατομικές έρευνες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως Hotmail, Yahoo και Gmail.