Γιατί διενεργούνται οι έρευνες;

Οι Φαρμακευτικές Εταιρείες βασίζονται στις απόψεις των επαγγελματιών στον χώρο της υγείας για να οδηγηθούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων. Η έρευνα στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί έναν διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων όπως εσείς και τη φαρμακευτική βιομηχανία και εξασφαλίζει ότι τα κλινικά αποτελέσματα, οι συνήθειες  συνταγογράφησης, τα αποτελέσματα των ασθενών, οι ανικανοποίητες ανάγκες, και η ηγετική σκέψη λαμβάνονται υπ’ ‘οψιν στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας.