Ποιοι είμαστε;

"Η All Global Circle είναι μια διεθνής εταιρεία που ειδικεύεται στην συμμετοχή των επαγγελματιών στο χώρο της υγείας σε έρευνες αγοράς που ενημερώνουν τον κλάδο της υγείας.

Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή μιας ασφαλούς και ανταμειβόμενης  εμπειρίας  για τα μέλη της ομάδας μας, ενώ παράλληλα παρέχουμε στους πελάτες μια πολύπλευρη πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας μια συμβουλευτική υπηρεσία, δουλεύοντας  μαζί τους για να κατανοήσουν και να επιτύχουν τους στόχους της έρευνας. Αξιοποιώντας την γνώση μας και την τεχνογνωσία της βιομηχανίας, εγγυόμαστε  ότι οι διεθνείς έρευνες των πελατών μας παράγουν υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η πλειοψηφία των ερευνών μας γίνεται μέσω του διαδικτύου. Η τεχνολογία συνεχίζει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό των τρόπων με τους οποίους θα αναπτυχθεί η βιομηχανία της έρευνας αγοράς. Το Διαδίκτυο έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να παρουσιάζουν τις πληροφορίες στους ερωτηθέντες σε μεγάλη ποικιλία και με νέους και καινοτόμους τρόπους που δεν ήταν ποτέ δυνατόν πριν. Ελπίζουμε ότι με την ένταξή τους στο πάνελ, οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε επιστημονικές έρευνες που είναι σχετικές και ανταμειβόμενες, και ότι τελικά θα βοηθήσουν να διαμορφώσουν το μέλλον της ιατρικής έρευνας.

Η κοινότητα της All Global Circle έχει συσταθεί για να παρέχει ένα σαφή, εύκολο και αποδοτικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της βιομηχανικής έρευνας, και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τις νέες εξελίξεις και τα τελικά προϊόντα σε καθημερινή βάση. "