Hvorfor udføres disse undersøgelser?

Medicinal virksomheder afhænger af tilbagemeldinger fra sundhedsfagfolk, og forventer at det skal bidrage til fremtidige beslutningstagninger i forhold til forskning og produktudvikling. Sundhedsforskning former en dialog mellem interessenter, som dig selv, og medicinal industrien og sikrer at kliniske udfald, ordinationsvaner, patient udfald, udækkede behov og ledelse tages i betragtning i udviklingsprocessen.