Какво се случва с отговори които давам, когато участвам?

All Global е компания за събиране на данни която се фокусира върху предоставянето на високо качество сведения за пълното обслужване на индустрията за пазарни проучвания. Ние никога няма да предоставим вашите лични данни на нашите клиенти.

Резултатите от нашите изследвания са докладвани в обобщена форма и нашите клиенти не биха били в състояние да ви свържат с отговорите от проучването, които сте дали.

All Global гарантира вашата поверителност.  За повече подробности относно политиката на All Global за поверителността, моля, прочетете нашата декларация за поверителност в членския портал на All Global Circle.