Какво ще се случи, след като попълня формуляра за регистрация?

След като сте попълнили формуляра за регистрация, ще получите имейл за потвърждение. В същият този имейл ще намерите линк за активация върху който трябва да кликнете, за да потвърдите членството си в общността на All Global Circle.

След това ще се свържем с вас по телефона или по имейл, за да потвърдим вашата информацията, включително и вашето свидетелство за професионална квалификация/идентификационен номер на дипломата и сканирането на документа. След като сме проверили и потвърдили информацията Ви ще имате достъп до профила си и ще започнете да получавате анкети за да започнете с участието си.