Как да съм сигурен че личната ми информация е защитена?

В All Global сме твърдо ангажирани с поверителността на нашите панелисти.

При присъединяването си към All Global Circle, можете да ни предоставите някакъв контакт, лична и професионална информация за улесняване на връзката. Ние използваме тази информация, за да Ви поканим за участие в подходящите за вас проучвания и да ви възнаградим за времето ви.

Декларацията ни за поверителност, е интегрална част от нашата работа и важен аспект от защитата която предлагаме и предоставяме на членовете на нашите панели. Пълния текст на Декларацията за поверителност на All Global Circle и нашите условия и задължения може да намерите на нашия членски портал в https://www.allglobalcircle.com.