Защо се провежда проучването?

Фармацевтичните компании разчитат на обратната връзка на здравните специалисти за управляването на процеса на вземане на решения относно научните изследвания и разработването на продукти. Здравните изследвания формират диалог между заинтересованите страни като вас и фармацевтичната промишленост и гарантират че клиничните резултати, навици на предписване, резултатите на пациентите и незадоволените потребности са взети под внимание при процеса на развитие.